T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ATAŞEHİR - Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu

CLASSDOJO UYGULAMA YÖNERGESİ

Okulumuzda uygulanan ClassDojo programına ait yönerge yayınlanmıştır.

T.C.

ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu Müdürlüğü

 

         Sayı  :  62409281                                                                                                                                                                                       24/10/2016

         Konu : ClassDojo Uygulama Yönergesi

 

CLASSDOJO UYGULAMA YÖNERGESİ

  

Bu yönerge 2015- 2016 eğitim öğretim yılı sene sonu öğretmenler kurulunda alınan kararlar doğrultusunda okul yönetimi tarafından oluşturulmuştur.

ClassDojo uygulamasına ilişkin iş ve işlemler bu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Bilindiği gibi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir. Verilen her bir katılım puanının karne notuna etkisi yazılı sınavla eş değer niteliktedir.

  Öğrencilerin davranışları ise; 

             a) Okul kültürüne uyum,

             b) Öz bakım,

             c) Kendini tanıma,

             ç) İletişim ve sosyal etkileşim,

             d) Ortak değerlere uyma,

             e) Çözüm odaklı olma,

             f) Sosyal faaliyetlere katılım,

             g) Takım çalışması ve sorumluluk,

             ğ) Verimli çalışma,

             h) Çevreye duyarlılık

             ölçütlerine göre öğretmenler tarafından gözlem yoluyla değerlendirilir. 

Ayrıca çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" ile ödüllendirilir

Okulumuzda bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde değerlendirme ölçeği olarak ClassDojo uygulaması kullanılmaktadır.

 

Tanımlar

Bu yönergede yer alan;

ClassDojo: ClassDojo veliler ve öğrenciler ile öğretmenleri birbirine bağlayan online davranış yönetim ve veli iletişim programıdır. Resmi internet sitesi https://www.classdojo.com/tr-tr/ şeklindedir. IOS ve Android cihazlarda çalışmaktadır.

Beceri: Uygulamada puanlamaya tabi olan olumlu veya olumsuz davranış listelerini,

ClassDojo Ödül Sertifikası: Dönem sonunda ve yıl sonunda uygulamada belli dereceye giren öğrencilere düzenlenecek belgeyi,

ClassDojo Puanı: Öğrencinin becerilerden almış olduğu olumlu veya olumsuz puanların toplamını gösteren puan baloncuğunu,

Sınıf Hikayesi: Velilerle öğretmen tarafından sınıftan anlar, fotoğraflar ve güncellemeler paylaşılan sanal iletişim duvarını,

Okul Hikayesi : Velilerle yönetim tarafından okuldan anlar, fotoğraflar ve güncellemeler paylaşılan sanal iletişim duvarını,

İftihar Belgesi: İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre verilen ve e-okul sistemine resmi olarak işlenen ödül belgesini,

İfade eder.

 

Üyelik İşlemleri

Üyelik işlemleriyle ilgili üyelik formu öğrenciniz aracılığıyla basılı olarak okul yönetimi tarafından gönderilmektedir. Sizin adınıza özel olarak tanımlanan üyelik formundaki işlem basamaklarını doğru bir şekilde tamamladığınızda ClassDojo’ya üyelik işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

 

ClassDojo Üzerinden İletişim Kurma

Sınıf veya Ders Öğretmeninizle İletişim Kurma: ClassDojo üzerinden sınıf veya ders öğretmeninize danışabilir kendisinden yardım alabilirsiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinden Randevu Alma: ClassDojo üzerinde sınıfınıza tanımlı Psikolojik Danışmanımızdan randevu alabilir ve çocuğunuzla ilgili görüşme yapabilirsiniz.

Okul Revirimizle İletişim Kurma: Öğrencinizin takibi gereken bir sağlık durumu varsa ClassDojo üzerinde sınıfınıza tanımlı okul hemşiremizle iletişim kurabilirsiniz.

Sınıfınızın Müdür Yardımcısıyla İletişim Kurma: Öğrencinizle ilgili görevli müdür yardımcısıyla iletişim kurabilirsiniz.

Okul Müdürüyle İletişim Kurma: ClassDojo üzerinden ilgili birimlerle iletişim kurduğunuz halde çözüme ulaşmayan sorunlarınız için doğrudan okul müdürüne yazabilirsiniz.

 

ClassDojoda Puanla Değerlendirme

ClasDojo üzerinde zümre öğretmenlerimizce hazırlanan olumlu becerilere veya olumsuz davranışlara o davranış için belirlenen puanlar verilmektedir.Bu puanlamada öğrencilere kazandırılmak istenilen olumlu beceriler ile söndürülmek istenilen olumsuz davranışlar göz önünde tutularak hesaplanmıştır.

Puanlamaya Becerilerin Listesi

 

 

OLUMLU DAVRANIŞLAR

ARTI PUAN DEĞERİ

EKSİ PUAN DEĞERİ

İngilizce cümle kurma

+ 1 Puan

- 1 Puan

İngilizce kitap okuma

+ 1 Puan

- 1 Puan

İngilizce video hazırlama

+ 1 Puan

- 1 Puan

Akıllı tahta kullanma

+ 1 Puan

- 1 Puan

Okul eşyalarını koruma

+ 1 Puan

- 1 Puan

Kılık kıyafet

+ 1 Puan

- 1 Puan

Derse zamanında gelme

+ 1 Puan

- 1 Puan

Derse hazırlık

+ 1 Puan

- 1 Puan

Derse katılım

+ 1 Puan

- 1 Puan

Takım çalışması

+ 1 Puan

- 1 Puan

Sosyal faaliyet

+ 1 Puan

- 1 Puan

Temizlik ve düzen

+ 1 Puan

- 1 Puan

Dostluk ve arkadaşlık

+ 1 Puan

- 1 Puan

Verilen görevi yapma

+ 1 Puan

- 1 Puan

Yardımseverlik

+ 1 Puan

- 1 Puan

Dolap kullanımı

+ 1 Puan

- 1 Puan

Sıraya girme

+ 1 Puan

- 1 Puan

Törene katılım

+ 1 Puan

- 1 Puan

Çevreye duyarlılık

+ 1 Puan

- 1 Puan

Sağlıklı yaşam

+ 1 Puan

- 1 Puan

Kendini bilme

+ 1 Puan

- 1 Puan

Öğretmene saygı

+ 1 Puan

- 1 Puan


Ödüllendirme 

Her öğretmen öğrencinin ClassDojo üzerinden aldığı puanlara göre ödüllendirme yapabilir.

Ders içi katılım puanları verilirken ClassDojo puanlarına uygun şekilde değerlendirme yapılır.

Her öğretim yılının sonunda ClassDojo ödül töreni düzenlenir.

Yıl sonu ClassDojo puanlarına göre her sınıfta ilk onuncu sıraya giren öğrencilere ClassDojo Ödül Sertifikası ve ilk üçe giren öğrencilere ise ayrıca İmitasyon Altın, Gümüş ve Bronz ClassDojo Madalyası verilir.

Her sınıf/şube düzeyinde ClassDojo puanı olarak ilk beşinci sıraya giren öğrencilere İFTİHAR BELGESİ düzenlenir.

 

Yürürlük

ClassDojonun öğrencilerin davranış ve başarı durumlarını değerlendirme, veliler ve öğrenciler ile öğretmenleri birbirine bağlayan bir iletişim programı olarak kullanımına ilişkin bu yönerge esasları 2015 – 2016 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlamış, veli dönütleri öğretmenler kurulu kararları doğrultusunda 2016 – 2017 öğretim yılından itibaren kurum kültürü haline dönüşmüştür.

Bu yönerge esasları yeni veli anketi uygulaması sonuçları ve öğretmenler kurulu kararlarıyla  yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini korur.

Bu uygulama esaslarına ilişkin hükümleri okul müdürlüğü yürütür.

 

 

Tuncay KARAKAŞ

Müdür

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.11.2016 - Güncelleme: 16.09.2018 23:47 - Görüntülenme: 3537
  Beğen | 4  kişi beğendi